Արտաբույնքի միջն դպրոցի և նախակրթարանի 2018թ.բյուջեի տարեկան պլանավորում

Չդասակարգված

Ֆինանսական հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակի

Չդասակարգված

Ֆինանսական հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակի

Image0017Image0018Image0019Image0020Image0021Image0022

Չդասակարգված

Սուրբ Հարության տոն

Չդասակարգված

Ցերեկույթ /Հայաստանը ես եմ/ 4-րդ դաս.Դասղեկ՝ Կ.Վարդանյան

Չդասակարգված

2017թ.04.30 Նորավանք.Կանաչ կիրակի:Ղեկավար՝ Կ.Վարդանյան

Չդասակարգված

Հաշվետվություն դրամական միջոցների

123456

Չդասակարգված

Ցերեկույթ նվիրված մայրության տոնին. դասվար Գ.Սեդրակյան

Չդասակարգված

Հանրակրթական դպրոցների 1-3րդ դասարանների / Սպորտլանդիա/ մարզական

Չդասակարգված

2017թ-ի ծախսերի նախահաշիվ, հաստիքացանկ

Scan1-1

Scan1-2

Scan1-3

Scan1-4

Scan1-5

Scan1-6

Scan2-1

Scan2-2

Scan2-3

Scan2-4

Scan3-1

Scan3-2

Scan3-3

Scan3-4

Scan3-5

Հաստիքացուցակ 2017թ

Չդասակարգված